Tag Archives: banned

[THÔNG BÁO]Dừng hợp tác với nhân viên Nguyễn Thị Tuyết Trâm

Công ty TNHH AKUS Việt Nam xin thông báo đến quý đại lý, và quý đối tác. Nhân viên: Nguyễn Thị Tuyết Trâm  Chức vụ: NV kinh doanh Đã chấm dứt nghỉ việc tại công ty AKUS kể từ ngày 1/6/2022 Quý đối tác, khách hàng của công ty đang có giao dịch liên quan […]