Tài khoản ngân hàng

Chủ TK: NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG

1. Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam - AGRIBANK:

STK: 1505205614290 - Chi nhánh Hà Nội II

 

2. Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - VIETCOMBANK:

STK: 00 1 1004215984 - Sở giao dịch


3. Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - SACOMBANK:

STK: 020051133766 - Chi nhánh Đống Đa (Phòng giao dịch Khương Mai)

 

4. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV:

STK: 12810000380465 - Chi nhánh Chương Dương


5. Ngân hàng cổ phần thương mại Kỹ thương Việt Nam - TECHCOMBANK:

STK: 19121196391668 - Chi nhánh Hà Nội

Đối tác của Akus