BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ SẢN PHẨM MANG THƯƠNG HIỆU AKUS

Giới Thiệu Về Luật Bảo Hộ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Nhãn Hiệu AKUS

Nhãn hiệu là gì ?

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.

Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Quyền sở hữu đối với nhãn hiệu được xác lập theo văn bằng bảo hộ do Cục Sở hữu trí tuệ cấp (Điều 4 Luật SHTT)

Công Ty TNHH AKUS VIỆT NAM đã được đăng ký bản quyền chủ sở hữu thương hiệu " AKUS - BORN TO TRY "

Mọi sản phẩm được đăng ký dưới thương hiệu AKUS đều được CÔNG TY TNHH AKUS VIỆT NAM quản lý và được Pháp Luật Việt Nam bảo hộ.
Mọi sản phẩm làm nhái, giả không nằm dưới sự quản lý của CÔNG TY TNHH AKUS VIỆT NAM đều bị cho là vi phạm pháp luật, Công ty TNHH Akus Việt Nam có quyền khởi kiện nếu phát hiện tổ chức, cá nhân sản xuất làm giả các sản phẩm mang thương hiệu AKUS.

Các bài viết khác

Hotline: 0945233333